Tjänster

Byggkonstruktören erbjuder tjänster som


Konstruktionsritningar. Konstruktionsberäkningar. Bygg- och Projektledning. Byggnadsbeskrivningar. Kontrollansvar. Ekonomiska utredningar och kostnadsberäkningar. Energiberäkningar. Fukttekniska utredningar. Fuktsäkerhetsprojektering. Mätteknik.

Konstruktion

Byggkonstruktören upprättar konstruktionsritningar och statiska beräkningar i alla typer av uppdrag. Förutom den gedigna erfarenheten av industriprojekt har vi kompetens inom bostäder, skolor, idrottsanläggningar och andra offentliga byggnader.

Huvudkonstruktör

Byggkonstruktören åtar sig att som huvudkonstruktör ha en helhetsbild av ett byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om: bärförmåga, stadga och beständighet; bärförmåga vid brand; fuktsäkerhet; stomljudisolering; värmeisolering.

Lyftplaner

Byggkonstruktören åtar sig även att upprätta lyftplaner. Genom att i tidiga skeden vara med att planera komplicerade lyft kan många av de risker som kan uppstå, såväl arbetsmiljömässigt som ekonomiskt, elimineras.

Bygg- och Projektledning

Byggkonstruktören har lång erfarenhet av bygg- och projektledning. Våra kunder är stora internationella företag som vi hjälper att lyckas i såväl stora som små projekt.

Byggfysik

Byggkonstruktören erbjuder tjänster i fuktsäkerhet och energi. Vi hjälper våra kunder att ställa krav och är rådgivande i hela byggprocessen i såväl nybyggnationer som om- och tillbyggnationer.

Energi & Fukt

Byggkonstruktören utför fuktsäkerhetsprojektering i form av bland annat fuktsäkerhetschecklistor, fuktsäkerhetsbeskrivning och fuktsäkerhetsgranskning.

Energi

Byggkonstruktören arbetar tillsammans med sina kunder för att skapa energieffektiva byggnader med ett bra inomhusklimat. Vi utför beräkningar på temperaturfördelning i konstruktioner samt energibalansberäkningar.