Skyddsrumssakkunnig

Byggkonstruktören är mycket mer än bara konstruktion. Vi har ett brett utbud av tjänster såsom:
  • Projektledning, byggledning och projekteringsledning
  • Diplomerad fuktsakkunnig enligt Fuktcentrums metod för Fuktsäkerhet i Byggprocessen
  • Certifierad skyddsrumssakkunnig med kvalificerad behörighet
  • Specialistkunskaper inom FEM-Design
​​​​​​​Vi har stor erfarenhet gällande bostäder, skolor, förskolor, idrottsanläggningar, vårdanläggningar och andra offentliga byggnader. Inom industrin medverkar vi i alla möjliga projekt inom både konstruktion och projektledning; industrihallar, maskinfundament, traverskranbalkar, ställverk, reningsanläggningar m.m.
Det finns mycket att tjäna på att anlita en skyddsrumssakkunnig i tidiga skeden oavsett om det är ombyggnad eller nyproduktion och oavsett entreprenadform.
​​​​​​​
Enligt lagen om skyddsrum sköts all verksamhet med kontroll av skyddsrum av MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Kontroller kommer fortlöpande att behöva göras över hela landet. Kravet är att den som utför kontrollen genomgått en särskild utbildning och därmed blivit certifierad som skyddsrumssakkunnig.

Kontakta oss

Dijar Ismail
Certifierad Skyddsrumssakkunnig - nivå kvalificerad
dijar.ismail@byggkonstruktoren.se ​​​​​​​
073 644 80 13

Referenser


Vill du se tidigare utföra projekt inom konstruktion? Se våra referenser för tidigare projekt.

Se referenser