Referenser

Här hittar du några av våra utvalda referenser. 

Almvägen, Gävle

Huvudkontruktör

Nya Centraloperation, Gävle

Huvudkontruktör

Gavlehov Fotbollsarena, Gävle

Konstruktion

Gavlehovshallen, Gävle

Konstruktion

Gävle Strand Etapp 5 (GSE5), Gävle

Huvudkonstruktör

Kobben och Skäret, Gävle

Huvudkonstruktör

Kustbevakning, Gävle

Huvudkonstruktör

Stigslundskolan, Gävle

BRF Strandkanalen, Gävle

Huvudkonstruktör

Sörbyskolan, Gävle

Valbobadet, Gävle

Idrottshall Vallback, Gävle

Huvudkonstruktör