Valbobadet, Gävle

Nybyggnation badhus. Ombyggnad befintliga omklädningsrum.
Beställare: Gavlefastigheter
Vår kund: Byggtec i Gävleborg AB
Entreprenadform: Partnering
Kostnad: 100 Mkr
Färdigställt: 2019
​​​​​​​
Förstärkningsåtgärder i befintligt.
Nytt fläktrum på befintlig stomme.
Den planerade ombyggnationen av Valbobadet blev till rivning och nybyggnation. När vi kom in i projektet kunde vi konstatera att befintlig grundläggning utförts med rälspålar. Detta ställde frågetecken för den konstruktiva livslängden, och när man vid rivningen blottade en påle kunde vi konstatera att farhågorna besannades.