Sörbyskolan, Gävle

Om- och tillbyggnad av sex huskroppar. Nya entréer och förbindelsegångar. Nytt tillagningskök. Bruttoarea >9000 kvm.
Beställare: Gavlefastigheter
Vår kund: Gavlefastigheter
Entreprenadform: Generalentreprenad
Kostnad: 125 Mkr
Färdigställt: 2019
​​​​​​​
Byggkonstruktörens uppdrag var att ta fram fullständiga bygghandlingar för projektets genomförande.