Brf Prima, Sundsvall

Nybyggnad flerbostadshus
Beställare: Lillskär
Vår kund: Peab Sverige AB
Entreprenadform: Totalentreprenad
Kostnad: 150 Mkr
Färdigställt: 2017

Byggkonstruktörens uppdrag var att som huvudkonstruktör upprätta bygghandlingar för projektets genomförande.

En huskropp ligger ovan vatten.