Nya Centraloperation, Gävle

Nybyggnad av operationshus i sex våningar. Förbindelsegångar till anslutande byggnader. Kulvert.
Beställare: Region Gävleborg
Vår kund: Wirdby Bygg AB
Entreprenadform: Partnering
Kostnad: 220 Mkr
Färdigställt: 2016

Byggkonstruktörens uppdrag var att som huvudkonstruktör ta fram fullständiga bygghandlingar för projektets genomförande och samordna med prefab-leverantörernas konstruktörer.