Kustbevakning, Gävle

Nybyggnad personalutrymmen, kontor, garage. Miljöcertifierat projekt.
Beställare: Gavlefastigheter
Vår kund: Pierre Entreprenad AB
Entreprenadform: Totalentreprenad
Kostnad: 15 Mkr
Färdigställt: 2016

Byggkonstruktören uppdrag var att som huvudkonstruktör upprätta fullständiga bygghandlingar för totalentreprenadens genomförande.
Pålade grundläggning. Stålstomme med HDF-bjälklag.