Kobben och Skäret, Gävle

Nybyggnad av bostäder uppdelat på två projekt. 34 lägenheter fördelade på fem huskroppar och sammanlänkade i garageplanet.
Beställare: HSB
Vår kund: Peab i Sverige AB
Entreprenadform: Totalentreprenad
Kostnad: CA 100 Mkr/ 115 Mkr
Färdigställt: 2012/ 2014

Nybyggnad av bostäder i 6 plan. Byggkonstruktörens uppdrag var att som huvudkonstruktör ta fram fullständiga bygghandlingar för totalentreprenadens genomförande.