Idrottshall Vallback, Gävle

Nybyggnad av idrottshall – helt handikappanpassad. Miljöcertifierat projekt.
Beställare: Gavlefastigheter
Vår kund: Gavlefastigheter
Entreprenadform: Generalentreprenad
Kostnad: 40 Mkr
Färdigställt: 2016

Byggkonstruktören uppdrag var att som huvudkonstruktör upprätta förfrågningsunderlag inklusive byggnadsbeskrivning samt fullständiga bygghandlingar för projektets genomförande.
Gefle Dagblad 5 mar 2016
”Christer Ring på Heros har fått följa projektet under hela planeringen. Han säger att föreningen fått gehör fullt ut för sina önskemål. Vallback Idrottshall är så anpassad för funktionsnedsatta som det är möjligt, säger Christer Ring som kunnat påverka på detaljnivå. Allt är överdimensionerat, hygienutrymmena har liftar, det finns hörselslinga, förråd för elhockeystolar, särskilda parkeringsplatser för synskadade, hissarnas hastighet har anpassats, in- och urlastningsportar ger direkt tillträde till hallen och åtta brandceller har byggts i stället för normalt en.”