Gavlehov Fotbollsarena

Nybyggnad fotbollsarena. Uppdraget bestod i att upprätta konstruktionsritningar för grundläggning i totalentreprenadens utförande. Beställarstöd i kontakt med leverantörer gällande konstruktiva frågeställningar. Tredjepartskontroll, det vill säga se över att gränssnitt mellan projektets inblandade konstruktörer är samordnade.
Nybyggnad fotbollsarena
Beställare: Gavlefastigheter
Vår kund: Byggtec i Gävleborg AB
Entreprenadform: Totalentreprenad
Kostnad: 120 Mkr
Färdigställt: 2014

Fotbollsarena för 6500 åskådare. Bruttoarea 2400 kvm.