Gävle Strand Etapp 5 (GSE5), Gävle

Nybyggnad bostäder och vårdboende. 72 lägenheter.
Beställare: Gavlegårdarna
Vår kund: Peab
Entreprenadform: Totalentreprenad
Kostnad: 130 Mkr
Färdigställt: 2017
​​​​​​​
Byggkonstruktörens uppdrag var att som huvudkonstruktör ta fram fullständiga bygghandlingar för totalentreprenadens genomförande.