BRF Strandkanalen, Gävle

Nybyggnad bostäder. 90 lägenheter fördelade på tre huskroppar sammanlänkade i garageplanet.
BYA 4300 kvm, varav garage 1800 kvm.
Beställare: HSB
Vår kund: Peab i Sverige AB
Entreprenadform: Totalentreprenad
Kostnad: 260 Mkr
Färdigställt: 2018
​​​​​​​
Byggkonstruktörens uppdrag var att som huvudkonstruktör ta fram fullständiga bygghandlingar för totalentreprenadens genomförande.