Almvägen

Nybyggnad bostäder. 66 lägenheter fördelade på sju trevåningshus. Byggkonstruktörens uppdrag var att som huvudkonstruktör ta fram fullständiga bygghandlingar för totalentreprenadens genomförande.
Nybyggnad bostäder. 66 lägenheter fördelade på sju trevåningshus
Beställare: Gavlegårdarna
Vår kund: Peab i Sverige AB
Entreprenadform: Totalentreprenad
Kostnad: 100 Mkr
Färdigställt: 2017