Om företaget

Byggkonstruktören AB är ett konsultföretag i byggbranschen. Med kunskap, erfarenhet, kvalitetstänkande och stort engagemang möter vi kundens behov i alla skeden av byggprocessen. 

Byggkonstruktören med kunden i fokus

skyddsrumssakkunnig projektledning projektering huvudkonstruktör konstruktion projekteringsledningskyddsrumssakkunnig projektledning projektering huvudkonstruktör konstruktion projekteringsledning
Genom att fokusera på kvalitet främjas en kultur där beteenden, attityder, aktiviteter och processer åstadkommer värde genom att Byggkonstruktören uppfyller behov och förväntningar hos kunderna.
Fördelarna med att arbeta med ett väl strukturerat kvalitets- och ledningssystem för kvalitet är att:
  • Ständigt kunna erbjuda tjänster som uppfyller kundkrav och tillämpliga författningskrav
  • Underlätta möjligheten att öka kundtillfredsställelsen
  • Hantera risker och möjligheter kopplade till organisationens förutsättningar och mål
  • Visa överenstämmelse med krav som specificerats för kvalitet
Vi vill växa. Därför är de strukturer och arbetssätt vi arbetat fram och använder oss av utformade så att de ska fungera oavsett hur företagets storlek, men det lilla företagets flexibilitet ska vi värna om. Byggkonstruktören ska vara Världens Bästa Lilla Företag där individen får utrymme att växa och utvecklas i en trygg miljö.

Trygghet

Flexibilitet

Engagemang