Tack, vad spännande!

Ditt meddelande har blivit levererat, vi kommer att gå igenom ditt ärende så
snabbt som möjligt.  Medans du väntar rekommenderar vi att du kollar på våra tjänster, referenser eller kanske läser lite om oss.

Konstruktion

Byggkonstruktören utför dimensionering och upprättar konstruktionsritningar i alla typer av uppdrag. Vi har stor erfarenhet gällande bostäder, skolor, idrottsanläggningar, vård anläggningar och andra offentliga byggnader.

Projektledning

Byggkonstruktören har lång erfarenhet av projektledning. Våra kunder är stora internationella företag som vi hjälper att lyckas i såväl stora som små projekt.

Fukt

Byggkonstruktören arbetar tillsammans med sina kunder för att skapa energieffektiva byggnader med ett bra inomhusklimat. Vi utför beräkningar på temperaturfördelning i konstruktioner samt energibalansberäkningar.

Skyddsrumssakkunnig

Övriga tjänster